ÉRTSD MEG A VILÁGOT

A témakör kapcsán az első lépés, hogy felfedezd mai „betonbiztosnak vett” tudományos és hitrendszernek az ellentmondásait. Erről a könyvben részletesen olvashatsz. Itt a weben viszont megpróbálunk ehhez egy olyan színesebb kiegészítést adni, amely jobban illeszkedik az internet világához. Amit itt találsz az egy rövidebb szöveg, amihez viszont hozzá kapcsoltunk számos olyan anyagot (lásd érdekességek között), ami talán közelebb visz a megértéshez.

A NAP ÉS A FÖLD

Vajon mi a lószar tarja a Holdat éppen olyan távol a Földünktől? A Föld nagyobb és nehezebb. A gravitáció alapján miért nem zuhan ránk? Szerintem meg fogsz lepődni, ha megtudod. A Föld, a Hold és a naprendszerünk többi bolygója egyáltalán nem ott csücsül az űrben, mint ahogyan képzeljük. Naprendszerünk leginkább egy száguldó meteorra hasonlít, amely hiper gyorsan halad. A bolygók pedig a Nap körül szintén DNS-szerű pályákon mozognak. A Napok pedig szintúgy. De ne gondolj semmi öregasszonyos kecmergésre. A sebesség változó, de alapvetően 20-30 km percenként! Azaz kb. négyszer-ötször nagyobb, mint egy űrrakéta esetében. Statikusnak képzelt világunkban tehát minden rohan a világűrben, méghozzá iszonyatos sebességgel.

Így mozog a Naprendszer az űrben

UNIVERZUM – FEKETE LYUKAK

A következőkben bemutatunk néhány érdekes klipet és példát arra vonatkozóan, hogy mennyire másképpen néz ki a körülöttünk lévő világ, mint az eddig képzeltük.

Fekete lyukak - A Kozmosz szörnyei (Fizikusok videoklipben!)

Fekete lyukak - A Kozmosz szörnyei (Fizikusok videoklipben!)

EGY KIS KVANTUMFIZIKA

Természetesen a világ nem csak a nagyobb elemek felé közelítve tök más, mint amit eddig tudtál, hanem lefelé a mikro, nano stb. elemek felé is így van.

DR Qvantum kettösrés kísérlet

A kvantumfizika titokzatos világa I.

A kvantumfizika titokzatos világa II.

EMBER EREDETE - DARWINI EVOLÚCIÓS ELMÉLET ÉS A HIGGS-BOZON

Tény, hogy az emberiség ásatási leletei baromi hiányosak, azaz nem tudjuk felmutatni az emberré válás totális láncolatát. Ráadásul – mint azt a tudósok kiszámolták – a mutációk egymás utáni léptékével ez idő hiányában nem is volt lehetséges.

Ősi idegenek - Az ember teremtése

Az evolúció matematikai lehetetlensége

DNS-állományunk tehát olyan bonyolult, hogy nem vezethető vissza egy azonos őslényhez. Tehát jól látszik, hogy nem tudjuk felépíteni azt a darwini várat, amelyben a törzsfejlődés csúcsára kerülhettünk volna.

Az élet rejtélyének megfejtése ...

Nekem a régészeti leletekből és a történelmi nyomokból viszont az következik, hogy az ember időszakosan visszatérve megpróbálkozott az életben maradással, de már többször nem sikerült neki, azaz kihalt. Ha pedig így történt, akkor az egyetlen lehetséges válasz, hogy nem tudjuk, mi, de valami valamilyen céllal időszakosan eljuttat a Földre egy DNS-állományt (egy programot), amelyben az ember egy mindig fejlettebb változata lép színre. Az ember pedig tevékenykedik és átformálja a Földet valamilyen sajátos céllal. Nekem is feláll egy kicsit a szőr a hátamon, amikor ezt írom. De valóban minden arra utal, hogy az emberiséget valami megteremtette, és nem csak egyszer. Ez „sztárvorszos” nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy programozott klónok vagyunk és valaki (Isten) valahol (talán a Nabu bolygón egy internet-kávézóban) tolja a gépet. Egyébként ennek a teremtő erőnek a nyomait vélik felfedezni a kutatók az ún. Higgs-bozonban is, amely egy 2012-ben körülírt új részecsketípus. A lényege, hogy ez a Higgs-bozon egy olyan frankó kis elem, amely tömeget ad a közelébe kerülő más részecskéknek. Azaz a vele kapcsolatba kerülő más elemek általa kerülnek be a fizikai létezésbe.

A Higgs-bozon röviden

A Higgs-bozonban sokan, Isten, világot fenntartó erejét látják, ezért isteni részecskének nevezték el. Isten ugyanis nemcsak tömeget adva a tömeg nélkülinek megteremtette a világot, hanem fenn is tartja percről percre. Ha a fenntartó erő megszűnne, az Univerzum azonnal megsemmisülne. Most – bár nagyon friss ez a felfedezés - úgy néz ki, hogy fizikai szinten a Higgs-bozon nélkül semminek nem lenne tömege, és az Univerzum tulajdonképpen nem is létezne.

 

VÍZ SZERKEZETE – ÉRZÉSEK, MINT HULLÁMOK

Mivel a föld és szervezetünk jelentős része víz molekulákból épül fel, nem elhanyagolható, hogy tudj meg többet erről. Szerintem nagyon meg fogsz lepődni.

A Víz Üzenetei Masaru Emoto

Most pedig a tudományos világ felöl a gyakorlati kérdések felé közelítve közreadunk egy részletet a TAO Újratöltve – avagy az avatár elpusztítása című könyvből. Ebben az író a tudomány által feldobott labdákat, a taoizmus filozófiáját és saját megfigyelését gyúrta össze egy gondolati halmazzá.

 

MIT JELENT A TAO ÚJRATÖLTÉSE?

(részlet a könyvből)

 

Személyiségünket (csakúgy, mint számítógépünk elektron alapú működését) agyi szinapszisok (elektromos impulzusok) útján rögzített programok határozzák meg. Bár agyi működésünk nagy részéről rohadtul nem tudunk semmit, megfigyelések útján azt teljes bizonyossággal tudjuk, hogy agyunk és teljes szervezetünk folyamatosan elektromos impulzusokkal kommunikál. (Ezen agyi kapacitásunknak állítólag jelenleg csak a töredékét – egyesek szerint kb. 5%-át – használjuk tudatosan. Tehát van hová fejlődnünk az önmagunkra találás útján!)

 

A szervezetünkben különböző szinteken egymásra épülő és egymással folyamatos összeköttetésben álló elektromos kapcsolatok (azaz programok) futnak pontosan úgy, ahogy egy általunk ismert számítógépben. Ezen programok összessége határozza meg, hogy éppen hogyan érezzük magunkat, milyen fizikai és szellemi aktivitást fejtünk ki. Azaz ettől függ teljes életjelenségünk kifelé és befelé is.

A bennünk lévő rendszer négy különböző szinten funkcionál:

KAP - Komplex Atomi Program: Ahogyan már említettem, ez a legmélyebben „alaplapjainkba” beleégetett cucc. Ez tehát az a program, ami minden atomban megvan. Ez határozza meg a mi rendszerünkbe tartozó atomok rendeződésének és újrarendeződésének elvét, és hogy mely cél felé haladjanak az atomok. Véleményem szerint ezen programszint adja az alaputasítást a fogantatás és a halál pillanatában. Ezen számunka elvont program lényegét egyelőre nem értjük. Valahogy úgy képzelem el a jelenlétét, mint amikor a számítógépünket újraindítjuk. A gépen először a „legalsó” programok futnak végig, majd bejönnek az egyéb programszintek, végül a gép használatra kész.

BP - Biológiai Program: Röviden ez az egyes fajok, illetve egy csoportot képező egyedek közös alapprogramja. Ez az, amit genetikailag hozunk a bennünket képező atomszerveződések „jogelődjeitől”. Ebből tudja felismerni a zebra a másik zebrát. Ez tehát egyrészt a fajunk komplex alapprogramja, másrészt közvetlenül saját felmenőink ún. családi programja, benne az összes „családi hagyománnyal”. Ezt a programtömeget saját családunk, népünk és egyéb távolabbi múltbeli elődeink (azaz az egész földi lét) által rögzített előzmények és arra adott, egó által rögzített válaszprogramok alkotják. Tehát tulajdonképpen egy olyan hosszútávú memóriagyűjtő program is, amely az egyedek „egó-memóriájából” táplálkozik az önfenntartás, a stabilitás és az egyensúly megőrzése érdekében. A BP létezésére egyébként nagyon szép, megfigyelésből eredő példák vannak. A tudósok elkezdtek vizsgálni olyan, ma is létező emberi megnyilvánulásokat, amelyek csak egy korábbi törzsfejlődési szakaszban bírtak jelentőséggel, de ma is megvannak. Kimutatták például, hogy a libabőr is ilyen, amelynek segítségével – veszély esetén felfújódva – nagyobbnak mutatták magukat eleinket (hiszen a szőrszálakat a libabőr felfelé állította). És ilyen az is, hogy arcokat, alakokat látunk a felhőkben és más helyzetekben, ami őseinknél az ellenséges, idegen egyed felismerő-képességét biztosította. És igen: tényszerűen levezethető, hogy a mai agyunkban lévő programok egy része valóban ugyanúgy futott sok-sok évvel ezelőtt egy másik agyban. Elég durva, ugye? De így van.

PP – Personal Program – A Personal Program egy az egyénre szabott, univerzumból letöltődő privát program. Tulajdonképpen ez a saját személyiségünk. Ez az, ami a TAO rendszerében betöltendő szerepünket szabályozza. Ebben van benne minden olyan egyéni jellemzőnk, amely a TAO egészében az egyedi funkciókat meghatározza. Ezt úgy foghatjuk fel, mint a világban betöltendő szerepünket, életcélunkat és kedvelt viselkedésformánkat, amely – ha így tekintünk rá – iránytűként mindig velünk van. Ettől tudja például a méhek közül a méhkirálynő, hogy neki nincs más dolga, mint az utódok biztosítása. Ezért szarik nagy ívben a nektárgyűjtésre. És eközben – ehhez nem férhet kétség - teljesen rendben van. Ez az a program, aminek ha szabad útja van és érvényesülése előtt nincs akadály, akkor életünk hihetetlen csodává válik. Ez a program születésünk vagy talán inkább fogantatásunk pillanatában töltődik le feminin vagy masculin formában, annak megfelelő tartalommal, amire a Rendszernek éppen szüksége van az egyensúly fenntartása érdekében. Bár sose hittem az asztrológiában, mégis tökéletesen megfigyelhető, hogy bizonyos periódusokban (csillagjegyekben) született egyedek nagyon hasonló személyes jellemzőkkel bírnak. Viszont határozott elgondolásom az, hogy az asztrológia megfigyelése annyiban téves, hogy nem a hasonló időben történő születés, hanem a hasonló időpontban történő fogantatás a lényeges. Logikám szerint ugyanis – amint fentebb írtam – a Rendszer programja ekkor töltődik le. A születés már nem ennyire determináns. Ennek alátámasztására utalnék, hogy válságban, háborúban, katasztrófák idején igazoltan sokkal több fiúgyermek születik. Szerintem ez nem lehet más, mint a Rendszernek az egyensúly fenntartása érdekében történő impulzusa. Ez pedig csakis egyetlen időpontban lehetséges: a fogantatáskor. A szülés pillanatában nem fog leesni a kistökös cerkája ezen okból. Ha tehát a rendszer ilyenkor avatkozik be, úgy az asztrológia mindenképpen téved kb. kilenc hónappal. Összefoglalva: personal programunk (PP) tehát nem más, mint a kódolt nemiségünknek (akkor is, ha női testben férfi személyiség szüleik, vagy fordítva), illetve személyiségünknek megfelelő konkrét életcélunk. Ez az, aminek megismerése és beteljesítése tökéletessé teszi életünket. Ez tehát a célunk is egyben. Ez a program a BP (biológiai program) keretein belül működik. A BP-ből tudjuk mi emberek, hogy a másik ember a mi társunk, és ne párosodjunk lovakkal és kecskékkel. Cicciolina (alias Staller Ilona) „életművéből” jól látszik, hogy a PP a KAP-on kívül bármit (azaz biológiai programot is) uralma alá tud hajtani, azaz felül tudja írni. Tehát a csoda itt van ebben, a PP-ben, tehát bennünk!

EGO – védelmi program – Ez a negyedik (de nem elhanyagolható) programszintünk. Amely nem más, mint az adott egyed életének egy speciális rövidtávú memóriavédő programja. Ma a spirituális tanítók többsége nagyon divatosan az egónkat tartják a fő sátánnak és minden problémánk okozójának. Pedig az EGO nem más, mint a bennünket védő program. Az EGO az, ami adott helyzetben rögzíti, hogy mivel állunk szemben, majd később figyelmeztet, hogy most ismét ilyet észlel, rögzíti, hogy mi volt a megoldás, mitől lettünk jobban vagy rosszabbul. Ha megharap egy kutya, később félsz a kutyáktól, ezért az EGO arra inspirál, hogy kerüld el a kutyákat. Az EGO szépen megtanulja azt is, hogy rossz lelkiállapot esetén, ha iszunk fél liter pálinkát, rögtön elmúlik a rosszkedvünk. Tehát rosszkedv esetén természetesen előveszi az „Igyál, rögtön jobban leszel!” programot. Viszont amikor májunknak helyet keresve fél tüdőnket kell már kivenni, az EGO észlelve ennek káros hatásait is, egyszerre mondja, hogy „Igyál!” és „Te barom, ne igyál, mert megdöglessz!” Így lesz programzavar, depresszió és óriás belső elkeseredés. De beláthatjuk, hogy erről nem az EGO tehet. Ne utáljuk ezért sem az EGO-t, sem magunkat.

E négy program kölcsönhatása zajlik folyamatosan bennünk. Ennek megértéséhez szorosan kapcsolódik az előző fejezetben kifejtett random-kauzalitás elmélete. Miért is? Mindjárt meglátjuk. Sok egyetemi kutatás alapját képezi, hogy a tudósok rájöjjenek arra, hogy tényleg minden előre meghatározott-e vagy sem. Azaz röviden a tudomány annak igazolására törekszik, hogy létezik-e szabad akarat. Volt egy rendkívül egyszerű, de nagyon praktikus kísérlet. Egy csoport egyetemi hallgatót egymás után teszteltek. A teszt a következő volt. Benn ült a hallgató és a professzor egy teremben. Előzőleg a hallgatókat két csoportba osztották. Egyik csoport a teszt kitöltése előtt végignézett egy olyan megállapításokat tartalmazó vetítést, amely szerint nincs szabad akarat, az események és történések tőlünk függetlenül következnek be, és mi nagyjából olyanok vagyunk, mint egy moziban a néző. A másik csoportnál a vetítés alatt azt töltötték a hallgatók fejébe, hogy mindenről mi döntünk, rajtunk múlik életünk valamennyi történése, bárminek a befolyásolására képesek vagyunk. A vetítést követően a professzor eljátszotta, hogy el kell mennie. Megkérte a soron következő hallgatót, hogy a tesztet töltse ki, és ha kész, akkor a javítókulcs segítségével javítsa ki saját munkáját. Minden egyes jó válaszért járt egy dollár, amit egy nagy üvegből kivehet annak megfelelően, hogy hány jó választ adott a tesztben. Tudod, mi történt? Azok a hallgatók, akik a „szabadon döntesz mindenről” vetítést látták, egytől egyik pontosan olyan mennyiségű pénzt vettek ki a dobozból, mint ahány jó választ adtak. A „nincs szabad akarat” vetítést végignézők viszont – szinte hihetetlen, de – nagy százalékban csaltak. Azaz jóval több pénz vettek ki, mint amennyire jogosultak voltak. Mit is jelent ez pontosan? Alapvetően két fontos dolgot. Azt, hogy egyrészt amennyiben egy ember elfogadja, hogy nem létezik szabad akarat, akkor a működése átáll egyszerű biológiai (BP) programszintre. Ilyenkor megszűnnek a személyiségi jegyek, és az ilyen egyed gond nélkül végrehajtja az „ösztönszerű” viselkedéseket, egyben bárki más személyes programját is. Másrészt viszont a kísérlet alátámasztotta azt is, hogy egyértelműen létezik szabad akarat, ugyanakkor azt is, hogy mi döntünk arról, hogy ez a szabad akarat érvényesül-e életünkben vagy sem. Ez tehát azt jelenti, hogy éppen mi vagyunk azok, akik dönthetünk arról, hogy életünkben a személyes életcélt (PP) magunk valósítjuk-e meg, vagy a rendszer által adott kauzalitásnak engedünk teret.

A TAO újratöltése tehát nem más, mint a bennünk futó programok újraprogramozása. Ennek során a Personal Program (PP) szabad akaratunk útján érvényesülést szerez oly módon, hogy az addig gátló módon működő EGO programok hatástalanná vagy segítő programokká válnak. Ebben az állapotban a KAP (alapprogram), a BP (biológiai program), a PP (személyes életcél) és az EGO (védelmi program) egy célt szolgálva azonos szabályok szerint működik. Ezen programok belső összhangja pedig – mivel az univerzummal szerves egészet alkotunk – megvalósítja a bennünket körülvevő rendszerrel történő együttműködést is. Ekkor mi magunk az univerzumban futó programokkal, hullámokkal egy irányba hatóan működünk. Így benne leszünk abban az áramlásban, amit én FLOW-nak nevezek. Azaz a következőkben vázolt technika röviden nem más, mint az életcélunk megvalósításához szükséges speciális, de egyszerű és élvezhető módszerekkel végrehajtott programátírás. Ezzel szabad akaratunk kiteljesítése és a gátló programok kiiktatása útján végre azt érezhetjük, hogy minden rendben van velünk és körülöttünk.

Ide tartozó fontos megállapítás az is, hogy a TAO érvényesülése nem feltétlen jelent valamilyen – a mai közfelfogás által extrának tartott – szuper karriert. Talán nagyon furcsán fog hangzani, de a TAO –val tökéletesen egybeolvadók például az indiai szeméttelepeken élő nincstelenek, akik a hozzájuk eljutó nyugati média kérdéseire gondolkozás nélkül azt válaszolták, hogy „minden rendben, boldogok vagyunk”. Ez tényleg nem kamu, nem kis százalék esetében volt ez a válasz. A TAO –val együtt élő ember tehát bárki lehet, akár olyan személy is, akinek nincs egy rohadt buznyákja sem, és akár soha a büdös életben nem is gondolkozott el ilyen kérdéseken. Az sem merül fel benne, hogy nincs jó helyen. De lehet neked három Ferrarid a garázsban, és törölheted ezer dolláros bankjegyekkel a szaros segged, mégis mindig boldogtalan leszel, ha nem töltöd be a szereped. Egyben az is törvényszerű, hogy amennyiben betöltöd szereped és azt csinálod, amire rendeltettél (PP), akkor sokkal könnyebben lesz Ferrarid, megfelelő nőd (pasid), biztos megélhetésed, gondtalan életed stb.

Kicsit talán furcsának tűnő módon az ehhez szükséges eszköz nem más, mint a SZERETET.

A SZERETET egy nagyon kézenfekvő és praktikus segítő program. Bár még biztos nem jöttél rá, és ahogy ezt olvasod, szerintem iszonyúan közhelyesnek is véled. Pedig a SZERETET nem más, mint az az érzés, ami akkor fog el, amikor a Personal Program (PP) szerinti életcéloddal azonos tevékenységet végzed. A SZERETET szóra pedig ne úgy gondolj, mintha azt a metróaluljáróban álló üveges szemű, felcímkézett, fehér inges, fekete öltönyös hittérítőktől hallanád. A SZERETET azt jelenti, hogy valami pozitív, jó érzéssel tölt el. Ez akár az, hogy szeretnél gyereket, szereted a madarakat, szeretsz barkácsolni, főzni, jól érzed magad az erdőben, az állatkertben vagy szegény rászoruló emberek, idősek között. Hiába tűnik ez most szentségtörésnek, de a SZERETET program nem csak a társadalmilag elfogadott (jónak titulált) foglalatosságokat jelenti. Ha azt érzed jónak, akkor az is a SZERETET program része, hogy gumimaszkban, ostornyéllel a seggedben szeretsz rohangálni a Blaha Lujza téren.

Tehát a világban történő eligazodáshoz mindig abból tudsz egyértelmű következtetést levonni, hogy egy tevékenység vagy gondolat eltölt-e pozitív érzéssel vagy sem. Ez az a pozitív érzés, amely egyértelműen meg tudja mutatni, hogy mi az, ami jó neked, és mi az, ami nem összeegyeztethető életcéloddal. Ezen életcélnak pedig kurvára semmi köze sincsen sem a társadalmilag elfogadott normákhoz, sem ahhoz, hogy mennyi pénzed van (és mekkora mellű a nőd, vagy mekkora a fickód répája).

A SZERETET szót és az abból számunkra megnyilvánuló életérzést a vallások tökéletesen kisajátították, és emiatt már nem is tudunk természetes módon gondolni rá. Ezért a SZERETET mint elsődleges segítő program kapcsán én a továbbiakban a LOVE PROGRAM szó rövidítését, az „LP” megjelölést fogom használni. Talán nem olyan elcsépelt, és jobban is illeszkedik mindahhoz, amit most el akarok mondani.

Az LP nem azt jelenti, hogy maradéktalanul szeretünk mindenkit, és ha baltával is üt fejbe minket, kedvesen hozzá simulva csókolgatjuk elmebeteg módon.

Az LP azt jelenti, hogy amikor személyiségünk megfelelő helyzetben van – azaz együttműködik az univerzummal, betölti szerepét – jó érzés fog el bennünket. Azaz boldogok vagyunk. A jó érzés pedig azért lép fel, mert a rendszer így jelzi felénk, hogy jó úton járunk. Az LP ugyanis egy nagy adag pozitív energia, ami az univerzumból jön. A boldogság tehát nem más, mint jutalomfalat.

Nem kell ebben semmilyen mágiát vagy hittérítést vélelmezni. Ma már eszközökkel mérhető, hogy a pozitív és negatív érzések – mint például a boldogság és a félelem – beazonosítható rezgéseket, hullámokat bocsátanak ki. A negatív érzések alacsony rezgésszámú elektromágneses hullámok, míg a pozitív érzések magas frekvencián mozognak. Ezen rezgésszámok pedig közvetlenül kihatnak arra, hogy hogyan érzed magad (azaz alacsony rezgésszámon el vagy nehezülve, vagy magasan szinte szárnyalsz). De természetesen a pozitív és negatív érzések arra is közvetlen hatással vannak, hogy milyen más frekvenciájú embereket vonzol magad köré, azaz kivel kerülsz kapcsolatba, és milyen fizikai síkba jutsz.

A TAO fő gondolata személyre szabva tehát nagyon egyszerűen a következők szerint foglalható össze. A célt az univerzum adja számunkra, és a célhoz vezető út tesz minket boldoggá. Ha felismerjük a célunkat és rálépünk az útra, megvalósul az a körforgás szerű működés, amelytől minden megy előre könnyedén és boldogan a maga útján.

Kicsit fura talán, de ennyi az egész, és ebből következik minden más.

Az LP tehát olyan biztos alap, amelyből kiindulhatunk (és amelyből nem sokára ki is fogunk indulni), és egyben egy jól használható eszköz is, amely az utunkon (mivel mindig nálunk van) bármikor elővehető.

A TAO újratöltése tehát azt jelenti, hogy a benned futó programok jelenlegi, egymást negatívan befolyásoló rendszeréből kiiktatjuk, illetve átírjuk a Personal Programot (PP – személyes célodat) gátló programokat. Az LP (A SZERETET) segítségével megtaláljuk életcélodat, és szabad utat engedünk annak, hogy betöltsd szereped az életedben, és hogy valóban boldog legyél.